O firme
  

ŠTRKOPIESKY 

Batizovce

   Štrkopiesky Batizovce s.r.o.
059 35 Batizovce 674

spoločnosť zapísaná v OR
Okresný súd Prešov, odd.
sro, číslo vložky 2375/P
Podľa zákona 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na základe rozhodnutia Prezídia FNM SR 58/1996 o privatizácii časti podniku Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik so sídlom Zápotockého 61, Spišská Nová Ves a rozhodnutia Ministerstva výstavby a verejných prác SR o vyňatí časti majetku podniku získala firma Štrkopiesky Batizovce s.r.o. odplatným spôsobom na základe zmluvy o predaji časti podniku č. 1651/1996 vlastnícke práva k časti majetku podniku Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik so sídlom Zápotockého 61, Spišská Nová Ves výrobňa Batizovce. Na základe citovanej zmluvy došlo k prevodu vlastníckeho práva k časti majetku podniku Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik výrobňa Batizovce v plnom rozsahu na spoločnosť Štrkopiesky Batizovce, čím sa stala právnym nástupcom š. p. Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky v plnom rozsahu.

 
© 2018 Štrkopiesky Batizovce
Joomla! International Edition je slobodný softvér šírený pod licenciou GNU/GPL.