Produkty
  

ŠTRKOPIESKY 

Batizovce

   Štrkopiesky Batizovce s.r.o.
059 35 Batizovce 674

spoločnosť zapísaná v OR
Okresný súd Prešov, odd.
sro, číslo vložky 2375/P


 
Kamenivo prírodné, ťažené KP 142 111:
- 0/4 mm EN13242
- 4/8 mm EN13242
- 8/16 mm EN13242
- 0/2 mm EN13242
- 0/4 mm EN13242
- 4/8 mm EN13242
- 8/16 mm EN13242
- 0/32 mm EN13242
- 0/4 mm EN12620
- 4/8 mm EN12620
- 8/16 mm EN12620
- 0/2 mm EN12620
- 0/4 mm EN12620
- 4/8 mm EN12620
- 8/16 mm EN12620
- 0/32 mm EN12620
- 0/63mm EN13242
Cenník na stiahnutie tu...

 
Vysvetlivky:
EN 12620 - kamenivo do betónu
EN 13242 - kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v staviteľstve a pri výstavbe ciest EN13242
 
© 2018 Štrkopiesky Batizovce
Joomla! International Edition je slobodný softvér šírený pod licenciou GNU/GPL.